Начална страница

от BG-Wiki
Направо към: навигация, търсене

ЕвропаСАЩКанада  — Лат. АмерикаАзияАвстралия АфрикаРусия и ОНД


Добре дошли в BG-Wiki

Свободна бизнес енциклопедия на българите по Света, която всеки може да редактира

Очакваме от всички  предприемчиви българи по Света да се включите и да допълвате съдържанието на BG-Wiki.

СЪДЪРЖАНИЕ: Информация за българския бизнес по Света

ЕвропаСАЩКанадаЛат. Америка АзияАвстралияАфрикаРусия и ОНД

Български фирми, предприемачи, производители, консултанти и професионалисти по света:

ЕвропаСАЩКанадаЛат. Америка АзияАвстралияАфрикаРусия и ОНД

ДОПЪЛВАЙТЕ!  РЕДАКТИРАЙТЕ!  КОРИГИРАЙТЕ !

Колеж Омега, Пловдив 

В Частния професионален Колеж Омега (www.collegeomega.com), който отваря врати съвсем скоро в Пловдив, се изучават дисциплини, които са с категорична насоченост към професионалното образование по специалности, свързани все по-тясно с нашето ежедневие. Една от тях е Графичният дизайн, който заема позиции все повече в България и в глобален мащаб. Защитата от безработица е тук, последвайте адекватното обучение от доказали се специалисти.

BG-Wiki е проект на БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА (БмБС), чиято сновна цел е постигане на конкуренто-способност на българските търговци и производители,   участници в Бизнесмрежата чрез:

1. Внедряване на най-новите софтуерни и маркетингови продукти на социалните мрежи в мрежовата икономика и електронния бизнес за търговия между български производители и търговци чрез изграждане на B2B бизнесмрежа от типа „съюз” в България.


2. Включване на бизнес действията на българи от всички точки на света за осъществяване на :  

  • внедряване на високи технологии не само в електронната търговия, но и в индустрията на България от българи, които се завръщат за да приложат наученото по света;
  • инвестиционни участия в български проекти на хора, които се завръщат в България или просто закупуват акции и дялове от български предприятия;
  • редица социални програми за неравностойните позиции на българи и посещения на бащиния край.

 3. Създаване на социален капитал в България чрез изграждане на Бизнесмрежата за българите по света, посредством която и при прилагане на колективните принципи ще се получи икономическа изгода за членовете на БмБС и участниците в електронния бизнес между българи, увеличавайки продажбите на стоки и услуги във всяка точка на света. 


4. Чрез електронната търговия, предвидена в БмБС, взаимноизгодното сътрудничество, прилагането на последните хардуерни и софтуерни практики на мрежовата икономика от типа B2B, B2C и С2С в българските фирми да се постигне за 5 години удвояване на обемите на търгуваните стоки и услуги българско производство.


Обединяването на членовете на БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА им позволява да реализират мащабни иновационни проекти, които трудно биха осъществили самостоятелно.

Както във всяка Бизнес мрежа се формират няколко икономически и организационни звена, които на базата на взаимноизгоден интерес чрез Интернет създават мрежовата икономика на българи по света: Организационно ядро, Консултиращо ядро, Обучаващо ядро, Маркетингово ядро, Финансово ядро, Арбитражно ядро и Е-демонстранти по света.


Избрана статия на месеца

 

Знаете ли, че  ......

Eтичните инвестиции” имат за цел насочването на паричния ресурс, формиран под формата на спестявания на населението към финансирането на стопанска дейност, съответстваща на ценностна система, в центъра на която стои човекът с неговите материални и духовни потребности. Те следва да се разглеждат като алтернатива на инвестициите с цел постигане на максимална индивидуална печалба, поради което те често се разглеждат като „инвестиции за общото благо”.
За разлика от традиционните банки, осъществяващи своята дейност с цел увеличаване на пазарната цена на инвестирания от техните акционери капитал и увеличаване на реализираната печалба, етичните банки си поставят за цел чрез привличане на спестяванията на хората да формират кредитен ресурс, който да бъде насочен, както в стопанската, така и в социалната сфера на основата на ясно формулирани икономически и етични критерии.